Badania Operacyjne w Moodle

Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

Witamy w serwisie e-learningowym Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Serwis zawiera uzupełniające materiały dydaktyczne do zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry. Korzystanie z serwisu wymaga założenia indywidualnego konta i, w większości przypadków, zarejestrowania w danym kursie poprzez podanie klucza dostępu. Klucze dostępu przekazywane są studentom przez prowadzących na wykładach i ćwiczeniach odbywających się w trybie tradycyjnym.

Informacje kontaktowe oraz merytoryczne, dotyczące Katedry Badań  Operacyjnych, pracowników, prowadzonych badaniach naukowych i realizowanych projektów naukowo-badawczych znaleźć można na stronie  Katedry.

Dostępne kursy

Measurement of Market Risk
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
ARIMA 2019
Measurement of Market Risk


Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi
Kurs dla studiów stacjonarnych
semestr letni 2018

Market Risk Management
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
ARIMA 2018

Risk Controlling and Organization of Market Risk


Algorytmy i struktury danych
Prowadzący: Jerzy Michnik
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Informatyka, studia 1. stopnia, niestacjonarne, rok akad. 2015-16, semestr letni.

Algorytmy Optymalizacji i Metody Symulacyjne
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Algorytmy Optymalizacji i Metody Symulacyjne dla studiów Stacjonarnych
Rok akademicki 2018/19

Biznesplany projektów informatycznych
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Dariusz Banaś
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały pomocnicze dla studentów kierunku Informatyka, studia II st.
Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Prowadzący: Agata Gluzicka
Prowadzący: Aleksandra Sabo-Zielonka
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne z przedmiotu Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Kampus Katowice
Semestr letni, rok akadem. 2018/2019
Studia Inżynierskie niestacjonarne

Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Agata Gluzicka
Prowadzący: Sławomir Jarek
Prowadzący: Aleksandra Sabo-Zielonka
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne z przedmiotu Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Kampus Katowice
Semestr letni, rok akadem. 2018/2019
Studia Inżynierskie stacjonarne
Koło Naukowe Badań Operacyjnych
Prowadzący: Sławomir Jarek
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Wpisz tutaj krótki opis kursu
Metody formalne i heurystyki
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Sławomir Jarek
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały pomocnicze dla studentów kierunku Logistyka, st.II stopnia.
Procedury Zamknięcia Projektu i Dokumentacja Projektowa
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Stacjonarne
Rok 2014/2015
Kampus Katowice
Project Management
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały pomocnicze dla studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, st. II stopnia.
Zarządzanie projektami innowacji
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Dariusz Banaś
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały pomocnicze dla studentów kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Informatyki i Komunikacji, studia II st.Badania operacyjne (104KL)
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały dydaktyczne z ćwiczeń dla studentów studiów pierwszego stopnia, grupa 104KL, semestr letni, rok akadem. 2015/2016.Badania operacyjne kurs samodzielny
Prowadzący: Renata Dudzińska-Baryła
Prowadzący: Agata Gluzicka
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Kurs Badań Operacyjnych przeznaczony do samodzielnego uczenia się.
Studenci otrzymują klucz na wykładzie lub ćwiczeniach.
Studenci trybu poprawkowego mogą zostać dopisani do kursu po przesłaniu informacji do dr Renaty Dudzińskiej-Baryły.
Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa (ćwiczenia)
Prowadzący: Agata Gluzicka
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne na ćwiczenia w semestrze letnim, rok akademicki 2012/2013.
Koło Naukowe
Przewodnicząca: Aleksandra Sabo
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  

Koło Naukowe Badań Operacyjnych

Metody i narzędzia wspomagania negocjacji
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały dydaktyczne dla studentów grup: 201, 202 LU, semestr letni, rok akademicki 2012/2013.Metody i narzędzia wspomagania negocjacji (SN)
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych, semestr letni, rok akademicki 2012/2013.


Metody Wielokryterialne w Logistyce - LUN
Prowadzący: Cezary Dominiak
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały dydaktyczne: wykłady oraz zadania na ćwiczenia

Metody wielokryterialne w zarządznaiu logistyką (SN)
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych, semestr letni, rok akademicki 2012/2013.
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Wpisz tutaj krótki opis kursu
Negotiation and Mediation
W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Supportive didactic materials for EuroClasses, summer semester 2018/2019.PM2009
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Prowadzący: Sekretariat Katedry Badań Operacyjnych
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: Kazimierz ZARAS
Prowadzący: uqat admin
W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
dane
PM2015
Prowadzący: Sekretariat Katedry Badań Operacyjnych
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: uqat admin
Prowadzący: UQAT Admin
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
The students of the course "Project Management Short Course in Katowice"
Project Management
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

International Postgraduate Studies

Project Management 2008
Prowadzący: Réjean Lefebvre
Prowadzący: André Briand
Prowadzący: Jan Saint-Macary
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: Dorota Kuchta
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Prowadzący: Henryk Brandenburg
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

International Postgraduate Studies on Project Management (2008).

Project Management 2009
Prowadzący: Dorota Kuchta
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Międzynarodowe Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami" - edycja 2009
Project Management 2010
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: Kazimierz ZARAS
Prowadzący: Jan Saint-Macary
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Międzynarodowe Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami" edycja 2010
Project Management 2015
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Prowadzący: Jan Saint-Macary
Prowadzący: Sekretariat Katedry Badań Operacyjnych
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Międzynarodowe Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami" edycja 2015
Seminarium magisterskie
Prowadzący: Tadeusz Trzaskalik
Prowadzący: Maciej Nowak
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały związane z seminariami magisterskimi prowadzonymi przez pracowników Zakładu Zastosowań Informatyki w Badaniach Operacyjnych i Zakłady Zarządzania Projektami dla studentów IV roku specjalności Metody Wspomagania Decyzji Menedżerskich.
Seminarium Naukowe
Prowadzący: Tadeusz Trzaskalik
Prowadzący: Maciej Nowak
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Seminarium Naukowe Zakładów:
Zastosowań Informatyki w Badaniach Operacyjnych
Zarządzania Projektami
Strategy as a Game
Teacher: Tomasz Wachowicz
W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Supportive didactic material for students from Euroclasses, winter semester 2014/2015.


Wykłady z Badań operacyjnych dla studentów
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne przeznaczone dla studentów mających przedmiot Badania operacyjne w semestrze letnim 2007/2008, odpowiedni studenci są automatycznie zapisani na ten kurs.
Zadania i ćwiczenia komputerowe z Badań operacyjnych dla studentów
Pliki z zadaniami i ćwiczeniami komputerowymi z książki "Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem".
Zarządzanie projektami grupy 501, 502 IM
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
materiały dla wykładu (kurs swobodnego wyboru)
Zarządzanie projektami MCDM
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Kurs dla specjalności "Metody Wspomagania Decyzji Menedżerskich"
Zarządzanie zespołem projektowym
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność Zarządzanie Projektami, semestr zimowy, rok akademicki 2013/2014Algorytmy Optymalizacji i Metody Symulacyjne
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Prowadzący: Dominik Kudyba
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Algorytmy Optymalizacji i Metody Symulacyjne dla studiów Niestacjonarnych
Rok akademicki 2016/17
Standardy zarządzania projektami i zamknięcia projektu
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Stacjonarne
Rok 2017/2018
Kampus KatowiceZarządzanie Realizacją Projektu
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Stacjonarne
Rok 2017/2018
Kampus Katowice
Zarządzanie Realizacją Projektu
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Niestacjonarne
Rok 2017/2018
Kampus Katowice
Standardy zarządzania projektami i zamknięcia projektu
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Niestacjonarne
Rok 2017/2018
Kampus KatowiceBadania operacyjne.201516.AG
Prowadzący: Sławomir Jarek
Prowadzący: Tadeusz Trzaskalik
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Wpisz tutaj krótki opis kursu

Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Sławomir Jarek
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne z przedmiotu Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Kampus Katowice
Semestr letni, rok akadem. 2012/2013
Studia Inżynierskie niestacjonarneInżynieria Systemów i Analiza Systemowa (NI)
Prowadzący: Sławomir Jarek
Prowadzący: Jerzy Michnik
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Logistyka niestacjonarne, inżynierskie
Standardy Zarządzania Projektami
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Niestacjonarne
Rok 2012/2013
Kampus Katowice 

Standardy Zarządzania Projektami
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Stacjonarne
Rok 2013/2014
Kampus Katowice 

Pokaż lub ukryj blok

Nasz software

Pomiń blok 2

AIMMS

Korzystamy z oprogramowania AIMMS
Pokaż lub ukryj blok

Kalendarz

Pomiń blok 3
Poprzedni miesiąc | June 2023 | Następny miesiąc
Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So. Ni.
      1 2 3 4
5 Dziś Tuesday, 6 June 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Pokaż lub ukryj blok

Zalogowani użytkownicy

Pomiń blok 4
(Ostatnie 5 minut)
Żaden