Badania Operacyjne w Moodle

Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

Witamy w serwisie e-learningowym Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Serwis zawiera uzupełniające materiały dydaktyczne do zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry. Korzystanie z serwisu wymaga założenia indywidualnego konta i, w większości przypadków, zarejestrowania w danym kursie poprzez podanie klucza dostępu. Klucze dostępu przekazywane są studentom przez prowadzących na wykładach i ćwiczeniach odbywających się w trybie tradycyjnym.

Informacje kontaktowe oraz merytoryczne, dotyczące Katedry Badań  Operacyjnych, pracowników, prowadzonych badaniach naukowych i realizowanych projektów naukowo-badawczych znaleźć można na stronie  Katedry.

Dostępne kursy

Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi
Kurs dla studiów stacjonarnych
semestr letni 2017
Biznes plany projektów informatycznych
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Dariusz Banaś
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały pomocnicze dla studentów kierunku Informatyka, studia II st.
Algorytmy Optymalizacji i Metody Symulacyjne
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Algorytmy Optymalizacji i Metody Symulacyjne dla studiów Niestacjonarnych
Rok akademicki 2016/17
Algorytmy Optymalizacji i Metody Symulacyjne
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Algorytmy Optymalizacji i Metody Symulacyjne dla studiów Stacjonarnych
Rok akademicki 2016/17
Zarządzanie projektami innowacji
Prowadzący: Jerzy Michnik
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały pomocnicze dla studentów kierunku Informatyka i Ekonometria, Wydział Informatyki i Komunikacji, studia stacjonarne,rok akad. 2016-17.

Research Methods for Business Students
Instructor: Jerzy Michnik
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Auxiliary didactic material for international students 2016/17.Innovation Management
Prowadzący: Jerzy Michnik
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Didactic material for international students 2017.Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne z przedmiotu Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Kampus Katowice
Semestr letni, rok akadem. 2016/2017
Studia Inżynierskie niestacjonarne

Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Prowadzący: Sławomir Jarek
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne z przedmiotu Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Kampus Katowice
Semestr letni, rok akadem. 2016/2017
Studia Inżynierskie stacjonarne

Koło Naukowe Badań Operacyjnych
Prowadzący: Sławomir Jarek
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Wpisz tutaj krótki opis kursu
Market Risk Management
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
ARIMA 2016

Risk Controlling and Organization of Market Risk

Measurement of Market Risk
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
ARIMA 2017
Measurement of Market Risk

Metody wielokryterialne w zarządzaniu logistyką
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Dariusz Banaś
Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Logistyka, studia niestacjonarne, grupy 101LUN, 102LUN, rok akad. 2015/2016, sem. letni.
Nowoczesne metody heurystyczne
Prowadzący: Jerzy Michnik
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Logistyka, Wydział Zarządzania, studia stacjonarne (grupy 101LU-103LU) i niestacjonarne (grupy 101LUN i 102LUN), rok akad. 2015/2016, semestr letni.  


Procedury Zamknięcia Projektu i Dokumentacja Projektowa
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Stacjonarne
Rok 2014/2015
Kampus Katowice
Studia Podyplomowe "Metody i narzędzia zarządzania projektami"
Prowadzący: Maciej Nowak
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Prowadzący: Cezary Dominiak
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dla
Studiów Podyplomowe "Metody i narzędzia zarządzania projektami"
edycja 2016/2017


Zarządzanie Realizacją Projektu
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Niestacjonarne
Rok 2015/2016
Kampus Katowice
Metody optymalizacyjne w decyzjach menedżerskich
Prowadzący: Jerzy Michnik
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały pomocnicze dla studentów studiów 2. stopnia, kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, 2016/17.
Algorytmy i struktury danych
Prowadzący: Maciej Nowak
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne dla studentów I roku kierunku InformatykaBadania operacyjne (104KL)
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały dydaktyczne z ćwiczeń dla studentów studiów pierwszego stopnia, grupa 104KL, semestr letni, rok akadem. 2015/2016.Badania operacyjne kurs samodzielny
Prowadzący: Renata Dudzińska-Baryła
Prowadzący: Agata Gluzicka
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Kurs Badań Operacyjnych przeznaczony do samodzielnego uczenia się.
Studenci otrzymują klucz na wykładzie lub ćwiczeniach.
Studenci trybu poprawkowego mogą zostać dopisani do kursu po przesłaniu informacji do dr Renaty Dudzińskiej-Baryły.Finansowa analiza projektów inwestycyjnych
Prowadzący: Maciej Nowak
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne dla studentów specjalności Zarządzanie projektami
Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa (ćwiczenia)
Prowadzący: Agata Gluzicka
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne na ćwiczenia w semestrze letnim, rok akademicki 2012/2013.
Koło Naukowe
Przewodnicząca: Aleksandra Sabo
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  

Koło Naukowe Badań Operacyjnych

Metody i narzędzia wspomagania negocjacji
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały dydaktyczne dla studentów grup: 201, 202 LU, semestr letni, rok akademicki 2012/2013.Metody i narzędzia wspomagania negocjacji (SN)
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych, semestr letni, rok akademicki 2012/2013.


Metody Wielokryterialne w Logistyce - LUN
Prowadzący: Cezary Dominiak
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały dydaktyczne: wykłady oraz zadania na ćwiczenia

Metody wspomagania decyzji w zarządzaniu projektami
Prowadzący: Maciej Nowak
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały dydaktyczne dla studentów specjalności Zarządzanie projektamiMetody wielokryterialne w zarządznaiu logistyką (SN)
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych, semestr letni, rok akademicki 2012/2013.
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Wpisz tutaj krótki opis kursu
Negotiation and Mediation
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Supportive didactic materials for EuroClasses, winter semester 2016/2017.


Planowanie i harmonogramowanie projektów
Prowadzący: Maciej Nowak
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały dydaktyczne dla studentów specjalności Zarządzanie Projektami

PM2009
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Prowadzący: Sekretariat Katedry Badań Operacyjnych
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: Kazimierz ZARAS
Prowadzący: uqat admin
W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
dane
PM2015
Prowadzący: Sekretariat Katedry Badań Operacyjnych
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: uqat admin
Prowadzący: UQAT Admin
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
The students of the course "Project Management Short Course in Katowice"
Project Management
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

International Postgraduate Studies

Project Management 2008
Prowadzący: Réjean Lefebvre
Prowadzący: André Briand
Prowadzący: Jan Saint-Macary
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: Dorota Kuchta
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Prowadzący: Henryk Brandenburg
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

International Postgraduate Studies on Project Management (2008).

Project Management 2009
Prowadzący: Dorota Kuchta
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Międzynarodowe Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami" - edycja 2009
Project Management 2010
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: Kazimierz ZARAS
Prowadzący: Jan Saint-Macary
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Międzynarodowe Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami" edycja 2010
Project Management 2015
Prowadzący: Kazimierz Zaras
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Prowadzący: Jan Saint-Macary
Prowadzący: Sekretariat Katedry Badań Operacyjnych
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Międzynarodowe Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami" edycja 2015
Seminarium magisterskie
Prowadzący: Tadeusz Trzaskalik
Prowadzący: Maciej Nowak
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały związane z seminariami magisterskimi prowadzonymi przez pracowników Zakładu Zastosowań Informatyki w Badaniach Operacyjnych i Zakłady Zarządzania Projektami dla studentów IV roku specjalności Metody Wspomagania Decyzji Menedżerskich.
Seminarium Naukowe
Prowadzący: Tadeusz Trzaskalik
Prowadzący: Maciej Nowak
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Seminarium Naukowe Zakładów:
Zastosowań Informatyki w Badaniach Operacyjnych
Zarządzania Projektami
Strategy as a Game
Teacher: Tomasz Wachowicz
W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Supportive didactic material for students from Euroclasses, winter semester 2014/2015.


Wykłady z Badań operacyjnych dla studentów
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne przeznaczone dla studentów mających przedmiot Badania operacyjne w semestrze letnim 2007/2008, odpowiedni studenci są automatycznie zapisani na ten kurs.
Zadania i ćwiczenia komputerowe z Badań operacyjnych dla studentów
Pliki z zadaniami i ćwiczeniami komputerowymi z książki "Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem".
Zarządzanie projektami (Informatyka - studia II stopnia)
Prowadzący: Maciej Nowak
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne dla studentów studiów II stopnia na kierunku Informatyka
Zarządzanie projektami grupy 501, 502 IM
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
materiały dla wykładu (kurs swobodnego wyboru)
Zarządzanie projektami MCDM
Prowadzący: Tomasz Błaszczyk
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Kurs dla specjalności "Metody Wspomagania Decyzji Menedżerskich"
Zarządzanie zespołem projektowym
Prowadzący: Tomasz Wachowicz
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność Zarządzanie Projektami, semestr zimowy, rok akademicki 2013/2014STANDARDY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Niestacjonarne
Rok 2015/2016
Kampus Katowice


Badania operacyjne.201516.AG
Prowadzący: Sławomir Jarek
Prowadzący: Tadeusz Trzaskalik
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Wpisz tutaj krótki opis kursu

Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Prowadzący: Jerzy Michnik
Prowadzący: Sławomir Jarek
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Materiały dydaktyczne z przedmiotu Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa
Kampus Katowice
Semestr letni, rok akadem. 2012/2013
Studia Inżynierskie niestacjonarneInżynieria Systemów i Analiza Systemowa (NI)
Prowadzący: Sławomir Jarek
Prowadzący: Jerzy Michnik
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Logistyka niestacjonarne, inżynierskie
Standardy Zarządzania Projektami
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Niestacjonarne
Rok 2012/2013
Kampus Katowice 

Standardy Zarządzania Projektami
Prowadzący: Krzysztof TARGIEL
Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Studia Stacjonarne
Rok 2013/2014
Kampus Katowice 

Pokaż lub ukryj blok

Nasz software

Pomiń blok 2

AIMMS

Korzystamy z oprogramowania AIMMS
Pokaż lub ukryj blok

Kalendarz

Pomiń blok 3
Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So. Ni.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 Dziś Tuesday, 25 April 25 26 27 28 29 30
Pokaż lub ukryj blok

Zalogowani użytkownicy

Pomiń blok 4
(Ostatnie 5 minut)